Kontakt

Det finns många anledningar för att kontakta Helsingborgsspexet, och kontakt är ju alltid trevligt. För att underlätta sådan lämnar vi här vår e-post: info@helsingborgsspexet.se

eller om man föredrar gammal hederlig papperspost,

Helsingborgsspexet
c/o Campus Helsingborg
Box 882
251 08 Helsingborg