×

Helsingborgsspexet är en fristående studentförening I Helsingborg som anordnar ett spex varje år. Vi har ett antal produktioner och med kärlek och gemenskap vill vi skapa en ny produktion varje spexår.

Gå med i spexfamiljen!


Jubileum

År 2019/2020 firar Helsingborgsspexet sitt andra Decennium. Spexet har levt i 20 år, skrivit 20 stycken manus och har haft 20 stycken olika spexföreställningar. Under dessa år har studenterna förändrats, men kärleken som läggs i föreningen finns kvar.

Ett stort tack till alla studenter, verksamheter och publiker som har gjort detta möjligt. Hoppas att vi ser er i publiken i år.


Pågående Produktion

Du kan spanna in vår kommande spexproduktion. Hoppas att vi ses där!!


Våra Samarbetspartner