×

Helsingborgsspexets hantering av personuppgifter.


Då Helsingborgsspexet är en ideell och fristående förening vid Campus Helsingborg, upprättas det varje verksamhetsår en medlemsförteckning. I denna står det namn, personnummer, och email.’

Detta för att vi som studentförening har alkohol på våra tillställningar, och kräver att man är över 18 år. Genom att ta personnummer kan vi försäkra oss om att ingen under 18 år kommer in under både event och våra eftersläpp. Medlemmarnas personnummer används också för att ansöka om bidrag för studiecirklar.

Bidrag från studiecirkel är en viktig del i vår inkomst under året. Helsingborgsspexet ansvarar inte för hur studiecirkeln hanterar personuppgifterna.

Helsingborgsspexet kommer dock bara att använda uppgifterna för att ta medlemsregister, kontrollera att man är över 18 års ålder, och dela dem med studiecirkeln. Genom att gå med i Helsingborgspexet som medlem godkänner man att vi tar personuppgifter.

Genom att gå med i styrelsen eller som sektions-ansvarig godkänner man även att ens namn och bild läggs upp på helsingborgsspex hemsidan.


Alla personuppgifter raderas vid verksamhetsårets slut, och man måste då bli medlem igen på eget bevåg.