×

Helsingborgsspexets hantering av personuppgifter.

Då Helsingborgsspexet är en ideell och fristående förening vid Campus Helsingborg, upprättas det varje verksamhetsår en medlemsförteckning. Denna innehåller namn, personnummer, kontaktuppgifter och eventuella allergier.

Genom att gå med i styrelsen eller som sektions-ansvarig godkänner man även att ens namn och bild läggs upp på Helsingborgsspexets hemsida.

Vi registrerar personnummer för att vi som studentförening har alkohol på våra interna event och eftersläpp, vilket kräver att man är över 18 år. Genom att ta personnummer kan vi försäkra oss om att ingen under 18 år kommer in på våra interna event och eftersläpp. Medlemmarnas personnummer används också för att ansöka om bidrag för studiecirklar från ABF. Bidrag från studiecirklar är en viktig del i vår inkomst. Helsingborgsspexet ansvarar inte för hur ABF hanterar personuppgifterna.

Information om allergier används i förebyggande syfte för medlemmarnas säkerhet. Föreningens allergiinformation kan komma att delas vid behov, men utan koppling till specifika medlemmar.

Helsingborgsspexet tar emot kontaktuppgifter för att kunna kontakta sina medlemmar om evenemang, kalla till möten, förmedla kontaktuppgifter till ansvariga sektionsledare samt internt koordinera sin verksamhet.

Senast 1 månad efter start av nytt verksamhetsår raderas alla medlemmars personuppgifter. Undantag görs för avgående styrelsemedlemmars namn- och kontaktuppgifter som sparas till det nya verksamhetsårets slut, samt avgående sektionsledare vars kontaktuppgifter sparas i 4 månader under det nya verksamhetsåret. Undantaget för styrelsemedlemmar görs för att underlätta kommunikation mellan gammal och ny styrelse vid eventuella frågor som rör verksamheten. Undantaget för sektionsledare görs för att nya sektionsledare ska kunna kontakta sina föregångare om frågor som rör verksamheten.

Medlemmar måste aktivt välja att förnya sitt medlemsskap vid nästa spexår. Medlemmar som inte uppdaterar sitt medlemsskap kommer vid nytt verksamhetsår inte längre vara medlemmar i Helsingborgsspexet som då har ansvar att inte längre spara den före-detta medlemmens personuppgifter.

Genom att gå med i Helsingborgspexet som medlem godkänner man vår hantering av personuppgifter. Man kan när som helst gå ur föreningen genom att kontakta Helsingborgsspexet Ordförande (Spexmästare).