×

Generell kontakt

Det finns många anledningar för att kontakta Helsingborgsspexet, och kontakt är ju alltid trevligt. Det finns ett antal sätt som man kan kontakta föreningen eller personer i ansvarsposter.

Enklast är att skriva ett mejl till: info@helsingborgsspexet.se

eller om man föredrar gammal hederlig papperspost,

Helsingborgsspexet
c/o Campus Helsingborg
Box 882
251 08 Helsingborg

Kontakta en av våra organ

Ibland vill man även ta kontakt med en av våra organ. Uppgifter på hur dessa kan kontakteras hittas under sidan för våra organ.

Få spexet att uppträda

Vill man få till en sketch eller samarbeta med spexet under ett evenemang, kan man kontakta skryt. Dessa tar hand om produktioner utanför den vanliga.