×

Vi är Styrelsen

Spexmästare
Felix Abeln
info@helsingborgsspexet.se
Vice- Spexmästare


Skattmästare
Samuel Moor
info@helsingborgsspexet.se
IoT
Lilly Abeln
info@helsingborgsspexet.se
Producent
Vakant

För att spexet ska kunna existerar behövs en grupp av studenter som tar hand om pengar, bokföringen och likanande saker runt om produktionen. Det vill säga själva föreningen.

Det finns fem poster i styrelsen. Ordförande är direkt ansvarigt för styrelsen och att styrelsen jobbar tillsammans. Producenten bär huvudansvaret över hela produktionen, och koordinera sektionsledarna. Skattmästarn sköter bokföring och kommunkationen med skatteverket. IoT ansvarar för websidan och informations utskick till medlemarna.


Vi är Valberedningen

Valberedning


Valberedning


Är du sugen på att fylla en styrelsepost? Valberedningen har ansvar att intervjua kandidater och hitta de bästa för att fylla styrelsen.

Vill du kandidera till en post vid årsmöte släng iväg ett mejl till valberedning@helsingborgsspexet.se.

Du kan även kandidera på mötet eller motkandidera till valberedningens kandidater.